Waarom een ABHB trimmer?

Door wie laat u uw hond trimmen?
Sinds een aantal jaren is het vak van hondentrimmer een vrij beroep. Dit heeft tot gevolg gehad dat er, naast de hondentrimmers met een gedegen opleiding, ook mensen een trimsalon zijn begonnen zonder enige kennis van zaken.
De vakvereniging ABHB is daarom een vereniging waar alléén trimmers lid van mogen worden die een erkend diploma behaald hebben. Voor u een makkelijk te herkennen onderscheiding. Op hun deur vindt u altijd een lidmaatschapssticker* van dat jaar.

Er is momenteel een nieuwe ontwikkeling gaande die ons, professionele trimmers, grote zorgen baart. Steeds meer internetcursussen en schriftelijke cursussen worden aangeboden en in sommige gevallen is daarvoor zelfs een “diploma” beschikbaar. De waarde van zo’n diploma zegt echter weinig over de (praktijk)ervaring die de bezitter met trimmen heeft.
Volgens ons een zorgwekkende ontwikkeling, want hondentrimmers werken vaak met vlijmscherp gereedschap en levend materiaal (uw hond). We voorzien ongelukken door deze oneigenlijke cursussen en daarom is een waarschuwing op zijn plaats.
Door heel Nederland zijn trimsalons te vinden die een door de vakvereniging erkend diploma hebben. Om dit diploma te halen is een gedegen opleiding gevolgd gecombineerd met vele uren stage bij een gediplomeerde, ervaren en deskundige trimmer. Er is daardoor tijdens de cursus veel kennis opgedaan over hondengedrag, rassen, huidproblemen en men weet hoe de diversen vachten behandeld moeten worden. Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt met een pittig examen afgesloten, waarbij meerdere examinatoren de resultaten beoordelen. Naast het praktijkgedeelte moet ook een theorie examen worden afgelegd die met een voldoende moet worden afgesloten. Pas na het laten zien van voldoenden vakkundigheid wordt dit diploma behaald.
Heeft u het beste met uw hond voor? Ga dan uitsluitend naar een trimmer met een erkend vakdiploma. In Nederland kunnen hondentrimmers zich aansluiten bij de ABHB, de Algemene Belangenvereniging voor het Hondentoiletteer Bedrijf alleen voor gediplomeerde hondentrimmers. Als uw hondentrimmer het ABHB-logo voert, kunt u er zeker van zijn dat u met een gediplomeerd hondentrimmer te maken heeft. Is uw hondentrimmer niet bij de ABHB aangesloten? Vraag dan welke opleiding gevolgd is om het vak te leren. Iemand met de juiste papieren zal uw vraag niet vreemd vinden en zal u met trots over zijn opleiding informeren. Kan degene u alleen een opleiding van een schriftelijke opleiding of internet zelfstudie (bijv. NHA of CVA) tonen, vraag u dan af of u wel met uw hond op het juiste adres bent.