Reserveringsformulier hondenopvang

Om te reserveren dient u deze pagina te printen en ingevuld retour te zenden naar:
– per E-mail: hettie@trimsalonvandetoogwijkhoeve.nl
– per post: Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve, Vaart NZ 121 b, 8426 AX Appelscha

Uw reservering is definitief na telefonisch overleg en als de verschuldigde reserveringskosten van € 50,- contant zijn voldaan of als dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven

Zonder geldige entingsboekje geen toegang.

==================================================================

Ondergetekende verklaart voorafgaand aan deze reservering de voorwaarden en huisregels van Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve te hebben gelezen en deze te accepteren.

Naam:……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………………………………
Plaats:……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………

Naam hond:……………………………………………………………………………………………..
Geslacht hond: Reu / Teef (doorhalen wat niet van toepassing is)
Leeftijd van de hond: …….. jaar

Datum verblijfperiode: van ……………-……………-……………… t/m ……………-……………-……………………

Handtekening voor akkoord: …………………………………………………………………….

Alle betalingen dienen contant te worden voldaan of tijdig over te maken naar rekeningnummer NL 15 RABO 0359802079 t.n.v. RJ Offereins te Appelscha. Ook is er een pinautomaat aanwezig.