Huisregels en voorwaarden

Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve
Huisregels en voorwaarden

In onderstaande tekst wordt onder “Eigenaar” verstaan degene met wie een logeerovereenkomst voor een hond(en) wordt aangegaan.
Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van uw hond(en) met in achtneming van onderstaande huisregels en voorwaarden en eventueel met de eigenaar afgesproken individuele wensen.

Huisregels:
De hond(en) hebben de nodige inentingen gehad (zie voorwaarden)
De hond(en) dienen goed uitgelaten worden binnengebracht
Loopse teven kunnen helaas niet geaccepteerd worden
De hondenriem blijft bij de hond(en) tijdens de opvang
Dekens, mandjes, benches e.d. mogen altijd meegebracht worden
U dient het voer (evt. in afgemeten porties) van uw hond in een af te sluiten voerton aan te leveren. (geen diepvriesvlees).
Laat een telefoonnummer achter waarop u bereikbaar bent

Kunt u uw hond(en) niet op het afgesproken tijdstip komen brengen/halen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.
Wilt u een logeerafspraak annuleren, doe dat dan zo spoedig mogelijk, zodat wij de vrijgekomen ruimte eventueel opnieuw kunnen invullen

Voorwaarden:

Vaccinaties:
De hond(en) dienen gevaccineerd te zijn tegen: Hondenziekte, Parvo, Weil, Kennelhoest
De geldigheid van vaccinaties moet d.m.v. een entingenboekje of dierenpaspoort bewijsbaar zijn

De hond(en) dienen vrij te zijn van ongedierte als vlooien, teken, oormijt, wormen, enz.

Eventuele bijzonderheden met betrekking tot uw hond(en), zoals medicijngebruik, allergieën, dieetvoorschriften enz. dienen vooraf te worden gemeld. Eventueel door hondenopvang Van de Toogwijkhoeve gemaakte kosten zullen bij de eigenaar in rekening worden gebracht.

Medicatie
Medicijnen dienen in de originele verpakking te worden aangeboden voorzien van de naam van het huisdier, naam van de eigenaar, naam medicijn, naam dierenarts en de dosering.
De aangeboden hoeveelheid medicijnen dient voldoende te zijn voor de periode die de hond bij Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve verblijft.

Ziekte, ongeval en overlijden
De eigenaar blijft gedurende de opvangperiode verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn hond(en). Mocht uw hond tijdens het verblijf in Hondenopvang Van de Toogwijkhoeve ziek worden, gewond raken of overlijden, dan zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met de eigenaar om af te stemmen wat er met het dier moet gebeuren.
Indien de eigenaar onbereikbaar blijkt, dan zullen wij op indicatie van onze dierenarts de noodzakelijke medische begeleiding geven en actie(s) ondernemen.
Alle hieraan verbonden kosten zoals dierenartsconsult, voorgeschreven medicijnen enz. komen voor rekening van de eigenaar.

Reservering en betalingen
Het verschuldigde bedrag, behoudens extra kosten (zoals hierboven omschreven) wordt bij reservering van de opvangperiode overeengekomen.
Bij reservering betaalt u eenmalig  € 50,00 aan reserveringskosten. Na ontvangst van de reserveringskosten is uw reservering definitief.
De reserveringskosten worden later verrekend met de pensionkosten van het verblijf van uw hond(en).
Annuleren van een reservering geeft u GEEN recht op restitutie van de reserveringskosten.
Indien u minder dan een week voor de afgesproken reservering annuleert dan bent u verplicht om de gehele gereserveerde periode te betalen.
Als de hond(en) later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan de overeengekomen opvangperiode, dan vindt geen restitutie plaats.
De eigenaar is verplicht de kosten bij het brengen of ophalen van de hond(en) geheel contant te voldoen of ervoor te zorgen dat op dat moment het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Hondenopvang De Toogwijkhoeve is bijgeschreven.